LOGOWANIE DO LokaleNet

Dane dodatkowe

W systemie Lokale można dla poszczególnych obiektów wprowadzać dodatkowe dane tekstowe i graficzne, pogrupowane na dowolne kategorie. Wczytaną informacją mogą być wszystkie pliki, które obsługuje mechanizm OLE (np. dokumenty programu MS Word, arkusze MS Excel, pliki graficzne, klipy multimedialne, itd.). Jego wykorzystanie umożliwia np.

  • ewidencjonowanie umów
  • ewidencjonowanie załączników do umów
  • zarządzanie korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą
  • stworzenie bazy telefonów do poszczególnych mieszkańców
  • ewidencjonowanie zestawień

Obiektami można zarządzać z poziomu mapy (na podkładzie pliku graficznego).

Parametry, świadczenia oraz powiązania pomiędzy obiektami można przeglądać również za pomocą tzw. drzewa obiektów.