LOGOWANIE DO LokaleNet

Dodatkowe możliwości

System wyposażony jest również w różne funkcje umożliwiające łatwą wymianę informacji pomiędzy administracją, a mieszkańcami, np.

  • wysyłanie e-mail’i do konkretnego mieszkańca, do grupy lub do wszystkich  mieszkańców
  • ewidencja zgłoszeń od mieszkańców

jak i ułatwiających bieżącą pracę, np.

  • wydruk przelewu dla konkretnego kontrahenta
  • wydruk książeczki opłat
  • przypominanie o ważnych terminach np. przeglądach kominiarskich