LOGOWANIE DO LokaleNet

Księgowość

Księgowość

System „Lokale” posiada wbudowaną własną część księgową przystosowaną do zarządzania nieruchomościami, dającą użytkownikowi duże możliwości konfiguracyjne, aby mógł jak najlepiej dostosować do własnych potrzeb.

 

 

  • Użytkownicy programu „Lokale” mogą w bardzo prosty sposób stworzyć plan kont obowiązujący dla danej wspólnoty/ spółdzielni.

  • Program pozwala zdefiniować schematy dekretacji, określające w jaki sposób mają być zaksięgowane na kontach dokumenty sprzedaży i zakupów. System automatycznej dekretacji na kontach zdecydowanie przyspiesza księgowanie dokumentów i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

  • System umożliwia prowadzenie rozrachunków zarówno z mieszkańcami jak i dostawcami oraz prowadzenie pełnej ewidencji dokumentów sprzedaży i zakupu.

  • Program pozwala w łatwy sposób wygenerować wiele zestawień księgowych m.in. raporty obrotów kont z rozbiciem syntetycznym i analitycznym, raporty sald mieszkańców, raporty windykacyjne, sprawozdania finansowe itp.

  • Oprogramowanie daje możliwość prostego naliczenia i zaksięgowania odsetek od nieterminowych płatności.