LOGOWANIE DO LokaleNet

Obsługa płatności

Obsługa płatności

Część księgowa programu posiada wbudowany moduł do obsługi płatności masowych. Automatyczne wczytywanie wyciągów bankowych do systemu Lokale może odbywać się na dwa sposoby, w zależności od tego czy mieszkańcy (najemcy) posiadają indywidualne konta bankowe, na które dokonują wpłat.

W przypadku, gdy takie konta posiadają, wczytywanie ich płatności odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany (osoba wpłacająca jest automatycznie identyfikowana poprzez indywidualny numer rachunku, na który dokonała wpłaty).

Drugi przypadek to sytuacja, w której wszyscy dokonują wpłat na wspólny rachunek bankowy (nie posiadają indywidualnych kont bankowych). W tej sytuacji do systemu mogą być wczytane wyciągi bankowe (lub historie operacji) z plików wygenerowanych przez systemy transakcyjne banków. System wczytując taki plik, próbuje powiązać kontrahenta (mieszkańca, odbiorcę lub dostawcę) odczytanego z pliku z kontrahentem zapisanym w systemie. Powiązanie może odbywać się poprzez m.in. imię i nazwisko (nazwę) kontrahenta, opis operacji, adres czy też numer bankowy, z którego dokonano zapłaty. System TYLKO PROPONUJE powiązanie. ZAWSZE operator (osoba wczytująca wyciąg) musi powiązanie zatwierdzić lub wybrać z listy innego kontrahenta.

System Lokale współpracuje ze wszystkimi bankami, które pozwalają wygenerować wyciągi bankowe (lub historie operacji) w formatach CSV lub MT940 m.in.:

 

--CSV--

- BPH

- Kredyt bank

- Polbank

- PKO BP

- Multibank

- Credit Agricole (Lukas Bank)

- DnB Nord

- BOŚ Bank

- Alior

- BZ WBK

- mBank

- Bank Pocztowy

- Krakowski Bank Spółdzielczy

- PeKaO SA

- Alior

- ING

- Volkswagen Bank Polska

- Bank Spółdzielczy Rzemiosła

- Bank Handlowy (City)

- Millennium

- Eurobank

- GetIn Noble Bank

- inne, z których możliwe jest wygenerowanie wyciagu do formatu CSV

 

--MT940--

- PeKaO SA

- Alior

- ING

- BNP Paribas Bank (Fortis Bank Polska)

- Volkswagen Bank Polska

- Bank Spółdzielczy Rzemiosła

- inne, z których możliwe jest wygenerowanie wyciągu do formatu MT940