LOGOWANIE DO LokaleNet

Obsługa zebrań

Obsługa zebrań

Nieodłączną częścią pracy zarządcy zebrania z właścicielami nieruchomości, w szczególności z członkami wspólnot mieszkaniowych. Takie zebrania muszą być przez zarządcę przygotowane i co nieodzowne, sam zarządca musi się do nich kompleksowo przygotować. Pomóc mu w tym mogą funkcje programu Lokale, przy pomocy których zarządca może:

  • powiadomić mieszkańców o zebraniu poprzez wiadomości e-mail lub SMS

  • przygotować listy do głosowania oraz listy obecności

  • wygenerować wydruk treści uchwały dla wszystkich mieszkańców

  • wygenerować karty do głosowania

  • wprowadzać do programu głosy mieszkańców

  • śledzić na bieżąco wynik głosowania nad uchwałą

Przy głosowaniu uchwał bardzo pomocna staje się usługa LokaleNet (kartoteka internetowa mieszkańca) za pomocą której mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy. Mają dostęp do pełnej treści uchwały i muszą tylko wybrać czy są za czy przeciw w danej sprawie.