LOGOWANIE DO LokaleNet

Program Lokale

Podstawowe Informacje

Głównym zadaniem programu Lokale jest pomoc w administrowaniu wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, wspólwłasnościami i nieruchomościami komercyjnymi z akcentem na obsługę rozliczeń mieszkańców bądź najemców.

Oprogramowanie Lokale działa w środowisku Windows, posiada graficzny interfejs użytkownika.

Oprogramowanie posiada bogaty system pomocy, umożliwiającej uzyskanie podpowiedzi i informacji związanych z konkretnym zadaniem, które użytkownik wykonuje w danej chwili.

Główne możliwości programu:

 • całkowita automatyzacja procesu naliczania zaliczek i późniejszego ich rozliczania na podstawie faktycznie poniesionych kosztów uwzględniająca wszystkie zmiany w okresie naliczania i rozliczania zaliczek (zmiany właścicieli, zmiany parametrów lokali np. ilości osób, naliczanych ryczałtów, stanu posiadania lub wymiany urządzeń pomiarowych itp.)

 • generacja niezbędnych raportów, zestawień i sprawozdań finansowych

 • obsługa zebrań (drukowanie list obecności, list głosowań z udziałami)

 • ewidencja danych o mieszkańcach, budynkach, urządzeniach pomiarowych (wraz z całkowitą historią odczytów)

 • ewidencja dowolnych informacji dodatkowych (np. umów, załączników do umów, zarządzanie korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą, bazy telefonów do poszczególnych mieszkańców, zestawień) podzielonych na definiowalne kategorie (np. umowy, uchwały),

 • wymiana informacji pomiędzy administracją, a mieszkańcami (np. wysyłanie e-mail’i i sms-ów do konkretnego mieszkańca, do grupy lub do wszystkich mieszkańców, ewidencja zgłoszeń od mieszkańców)

 • funkcje ułatwiające bieżącą pracę (np. wydruk przelewu dla konkretnego kontrahenta, wydruk książeczki opłat, przypominanie o ważnych terminach np. przeglądach kominiarskich),

 • zarządzanie nieruchomością z poziomu mapy,

 • własna część księgowa z modułem do obsługi płatności masowych - automatyczne wczytywanie wyciągów bankowych (alternatywnie możliwe jest zintegrowanie systemu MMSOFT z systemami finansowo-księgowymi innych producentów np. T-SOFT, Symfonia, RAKS, CDN lub innymi)

 • windykacja należności

 • konfigurowalność systemu (możliwość definiowania przez użytkownika sposobów rozliczeń mediów, wyglądu wydruków dla mieszkańców)