LOGOWANIE DO LokaleNet

Program Lokale

Cena programu "Lokale" uzależniona jest od liczby obsługiwanych obiektów rozliczeniowych* i liczby stanowisk (cena nie zależy od liczby obsługiwanych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych).

 

CENA NETTO [PLN]
Liczba obiektów rozliczeniowych* 1 stanowisko 2 stanowiska 3 stanowiska 5 stanowisk
do 25   540     770    940  1 210
26-50    770  1 080  1 330  1 720
51-100 1 080  1 540  1 870  2 420
101-150 1 330  1 870  2 290  2 960
151-200 1 540  2 160  2 650  3 420
201-500 2 430  3 420  4 190  5 400
500-1000 3 420  4 840  5 920  7 640
1001-5000 7 640 10 800 13 240 17 090
powyżej 5000 do uzgodnienia

 

* - liczba obiektów rozliczeniowych: suma obiektów (mieszkanie, miejsce postojowe., garaż, lokal użytkowy, itp.) i współwłaścicieli wprowadzonych do programu Lokale, dla których prowadzone odrębne naliczenia.

Wdrożenie/szkolenie (dla wspólnot mieszkaniowych): 110 PLN za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje w siedzibie klienta na terenie Gminy Kraków: 110 netto (równowartość 1 godziny konsultacji).

W przypadku dojazdu poza teren gminy Kraków do ceny usługi należy doliczyć koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

 

Konsultacje zdalne (email, telefon) po okresie 3 miesięcy od zakupu pierwszej licencji: 110 PLN za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje zdalne: 27,50 netto (równowartość 15 minut konsultacji).


Wszystkie podane kwoty cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

 

Opieka serwisowa:

Przez pierwsze trzy miesiące od daty zakupu pierwszej licencji pomoc telefoniczna, zdalna oraz  aktualizacje zawarte w cenie systemu.

Po trzech miesiącach od daty zakupu oprogramowania proponowana jest klientom Umowa serwisowa. Wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od liczby obiektów rozliczeniowych* (ilość wspólnot nie ma znaczenia), ilości stanowisk na jaką został zakupiony system i ewentualnej ilości godzin pracy w siedzibie klienta.