LOGOWANIE DO LokaleNet

Przedszkole

Cena programu "Przedszkole" uzależniona jest od liczby  dzieci jakie będą wprowadzone do systemu.

 

CENA NETTO [PLN]
                  Liczba dzieci               

1 licencja podstawowa

(umożliwia pracę na dwóch stanowiskach)

do 200 990

 

Za każdych następnych 50 wychowanków – 50 netto

Za każde dodatkowe stanowisko – 50 netto

 

Wdrożenie/szkolenie: 110 PLN za roboczogodzinę.

W przypadku dojazdu poza teren gminy Kraków do ceny usługi należy doliczyć koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

Wszystkie podane kwoty cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

 

Konsultacje zdalne (email, telefon) po okresie 3 miesięcy od zakupu pierwszej licencji: 110 PLN za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje zdalne: 27,50 netto (równowartość 15 minut konsultacji).

 

Opieka serwisowa:

Przez pierwsze trzy miesiące od daty zakupu pierwszej licencji pomoc telefoniczna, zdalna oraz  aktualizacje zawarte w cenie systemu.

Po trzech miesiącach od daty zakupu oprogramowania proponowana jest klientom Umowa serwisowa. Wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od liczby dzieci, ilości stanowisk na jaką został zakupiony system i ewentualnej liczby godzin pracy w siedzibie klienta.

Przykładowo: program Przedszkole na 2 stanowiska i do 200 dzieci (bez godzin pracy w siedzibie Klienta) to 50 netto/miesiąc.


PrzedszkoleNET:

Liczba dzieci  CENA  NETTO [PLN] / ROK
1 - 100  580
101 - 150  720
150 - 200 830
powyżej  200 do uzgodnienia