LOGOWANIE DO LokaleNet

Raporty

Raporty

 

Raporty generowane z programu Lokale prezentują dane w bardzo czytelny i przejrzysty sposób, ponadto posiadają szereg interaktywnych funkcji zdecydowanie ułatwiających wyszukiwanie informacji.

 

 

Nawigator wbudowany do okna podglądu raportu umożliwia sprawne i szybkie przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi stronami. Nawigator składa się z trzech zakładek: pozycje, strony i wyszukane. Pierwsza z nich w formie drzewa prezentuje z jakich pozycji składa się raport, kliknięcie na wybranej pozycji spowoduje przeniesienie do właściwej strony raportu. Zakładka „strony” prezentuje miniatury stron raportu, kliknięcie którejkolwiek z nich spowoduje jej wyświetlenie w głównej części okna. Zakładka „wyszukane” jest związana z funkcją wyszukiwania tekstu. Po wyszukaniu odpowiedniego tekstu w tym miejscu, w formie listy zostaną wyświetlone wszystkie pozycje w których on występuje, kliknięcie określonej pozycji spowoduje wyświetlenie strony na której znajduje się wyszukiwany tekst. Wyszukiwany tekst jest podkreślany czerwoną linią, dzięki temu wyszukiwanie informacji w raportach staje się niezwykle efektywne.

Zdecydowana większość raportów generowanych w programie Lokale posiada wiele funkcji interaktywnych. W zależności od rodzaju raportu najechanie na interaktywny element (sygnalizowany zmianą kursora) i dwukrotne kliknięcie na nim powoduje wywołanie określonego okna (może w nim być zaprezentowany sposób liczenia opłaty miesięcznej, lista zaliczek do rozliczenia, rejestr sprzedaży bądź zakupu z którego pochodzi konkretny dokument, dokument bankowy lub kasowy, z którego pochodzi dana kwota i wiele innych)

System Lokale posiada wbudowane narzędzie do kompletowania wydruków. Funkcja kompletowania w znacznym stopniu przyspiesza proces przygotowywania dokumentów, umożliwiając wydrukowanie kilku różnych raportów posortowanych według kontrahentów. Przykładowo przy pomocy tej opcji można stworzyć wydruk składający się z zawiadomienia o wielkości zaliczki miesięcznej, rozliczenia zaliczek i raportu potwierdzającego saldo kontrahenta. Drukując takie zestawienie wybrane dla danego kontrahenta raporty drukowane będą jeden po drugim, nie będzie więc konieczności ręcznego segregowania poszczególnych stron.