LOGOWANIE DO LokaleNet

Referencje

LIST REFERENCYJNY

 

   Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Południe” Sp. z o.o. potwierdza, korzysta z usług Spółki MMSoft s.c. w zakresie oprogramowania informatycznego.

   W ramach współpracy dostarczony został program Lokale, który wspiera działalność Towarzystwa z zakresu administrowania i zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w naszych zasobach. Począwszy od roku 2007 kontakty z przedmiotową Spółką były wysoce profesjonalne oraz zapewniały natychmiastowe wsparcie techniczne.

   Doceniamy MMSoft s.c. za zrozumienie skomplikowanej tematyki zarządzania nieruchomościami oraz za stworzenie kompleksowego narzędzia przyjaznego w obsłudze.

   Polecamy MMSoft s.c. jako partnera biznesowego, który rzetelnie wywiązuje się z zawartej umowy. Całokształt współpracy, a w szczególności zaangażowanie pracowników plasują Spółkę na wysokiej pozycji.

 

Z poważaniem

Prezes zarządu

Wojciech Szarek

Orginał

TBS Południe Sp. z o.o.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

     Długo analizowaliśmy rynek oprogramowania przeznaczonego do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, ostatecznie wybór padł na oprogramowanie Firmy MMSoft z Krakowa w pakiecie: program "Lokale", usługa "LokaleNet" i usługa "Remote App".

     Po roku doświadczeń z tym oprogramowaniem okazało się że wybór był bardzo trafny -oprogramowanie okazało się dużo bardziej wszechstronne i praktyczne niż dwa bardziej popularne programy na rynku - spełniło wszystkie oczekiwania, zarówno działu księgowego, działu zarządzania i administrowania, działu technicznego oraz działu planowania, poprzez połączenie w sobie wszystkich opcji niezbędnych do kompleksowej obsługi nieruchomości w jednym programie.

     Z wielką przyjemnością i satysfakcją możemy też stwierdzić, że zarówno kadra zarządzająca firmy MMSoft jak i pracownicy to ludzie o wyjątkowej kulturze osobistej, a jednocześnie świetni fachowcy w swojej dziedzinie, którzy chętnie i wyczerpująco udzielają wszelkiej pomocy w obsłudze oprogramowania i jego konfiguracji przy jednocześnie wielkiej dyspozycyjności i cierpliwości.

      Bardzo dużym atutem oprogramowanie MMSoft jest jego duża konfigurowalność, możliwość indywidualnego dopasowania do każdej wspólnoty, olbrzymi zakres funkcji przy jednocześnie intuicyjnym, czytelnym i przyjaznym użytkownikowi interfejsie, duża automatyzacja zadań oraz mnogość zestawień, porównań raportów, bardzo dobra komunikacyjność on-line z mieszkańcami i wiele, wiele innych, o czym konkurencja dopiero myśli.

      Niebagatelny jest też fakt, że mieszkańcy obsługiwanych przez nas wspólnot byli zachwyceni czytelnością zawiadomień, raportów, czy zestawień wygenerowanych z programu "Lokale" firmy MMSoft, jak również z zakresu informacji i formy jej przekazania poprzez usługę "Lokale NET", dzięki czemu dodatkowo poprawił się wizerunek naszej firmy jako idącej z duchem czasu oraz w pełni wykorzystującej możliwości informatyczne i elektroniczne formy komunikacji.

      Reasumując można jedynie stwierdzić, że współpraca z firmą MMSoft z Krakowa i na jej oprogramowaniu to sama przyjemność oraz satysfakcja z pełnej i kompleksowej obsługi.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Dziewulak

właściciel ADM

ADM Andrzej Dziewulak

 

_________________________________________________________________________________________________

 

     ADM POLAND s.c. Zarządzanie Nieruchomościami korzysta z oprogramowania „Lokale" dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych firmy MMSoft s.c. z siedzibą w Krakowie Al. Krasińskiego 1/3.

      Program ma szeroki wachlarz możliwości, które wykorzystywane przez administratora w bieżącej pracy. Jesteśmy zadowoleni z oprogramowania i opieki serwisowej nad eksploatacją programu „Lokale".

Ewa Stępniak

Wioletta Dąbrowska

ADM POLAND

 
 
« 1 2