LOGOWANIE DO LokaleNet

Rozliczenia

Rozliczenia

Zastosowanie programu „Lokale” zdecydowanie usprawnia proces rozliczania opłat na podstawie faktycznie poniesionych kosztów i sprawia ze staje się on szybki i prosty. Po poprawnym ustaleniu sposobów rozliczania opłat oraz parametrów i cen (ustala się je na początku pracy z daną wspólnotą i o ile nie zachodzą żadne zmiany nie ma potrzeby dokonywania ustawień przed każdym rozliczeniem) jak również wprowadzeniu odczytów liczników (jeżeli dane świadczenie rozliczane jest na podstawie zużycia z licznika) proces rozliczenia opłat ogranicza się do użycia od czterech do pięciu przycisków (wszystko zależy od sposobu rozliczania).

 

 

  • Wylicz rozliczenie – program wylicza rozliczenie na podstawie ustalonych sposobów rozliczania

  • Wylicz stawkęprzycisk ma zastosowanie w przypadku rozliczenia kosztowego, po jego wciśnięciu program automatycznie pobierze koszty z konta kosztowego rozliczanego świadczenia lub też pozwoli podać koszty „z ręki”.

  • Rozlicz pozycję – Program podzieli koszty na mieszkańców zgodnie ze zdefiniowanymi sposobami rozliczania.

  • Raporty – Na podstawie wygenerowanego raportu należy sprawdzić poprawność rozliczenia.

  • Zatwierdź rozliczenie – jeżeli wartości rozliczenia są prawidłowe wystarczy je zatwierdzić