LOGOWANIE DO LokaleNet

Słowniki i Kartoteki

Słowniki

Aby jak najbardziej uprościć pracę z danymi, do systemu wprowadzone specjalne kartoteki- słowniki. Powinny one być wypełniane na początku pracy z systemem i wykorzystywane później we właściwych kartotekach (np. kartotekach obiektów) jako listy wyboru, mogą również służyć jako parametry do filtrowania danych (np. w różnego rodzaju zestawieniach). Zastosowanie słowników zdecydowanie skraca czas wprowadzania danych do systemu, dodatkowo ujednolicając nazewnictwo pewnych wartości pojawiających się w programie i na wydrukach. Niewątpliwą zaletą występowania słowników w programie jest to, że dzięki nim program nie ogranicza użytkownika co do ilości świadczeń oraz parametrów występujących w systemie, czy też do nazewnictwa opłat oraz sposobów ich naliczania. Przykładowe słowniki:

  • klasy - charakteryzują strukturę własności, do której przynależą poszczególne obiekty np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, domki jednorodzinne,

  • obszary - charakteryzują położenie geograficzne obiektów, np. Śródmieście, Podgórze

  • parametry - wielkości biorące udział w rozliczaniu obiektów lub opisujące pewne ich cechy np. powierzchnia użytkowa mieszkania, powierzchnia całkowita mieszkania, liczba osób

  • świadczenia - lista wszystkich opłat jakie występują spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej np. eksploatacja, zimna woda, ciepła woda, administracja, fundusz remonty, opłata za internet.

  • sposoby liczenia - wzorce sposobów naliczania opłat miesięcznych (zaliczkowych) i rozliczania tych opłat

 

Kartoteki

W systemie znajduje się szereg kartotek zawierających informacje o osiedlach, wspólnotach i obiektach. Najważniejszą z nich jest kartoteka obiektów, z którą użytkownik systemu Lokale będzie pracował najczęściej. Obiektami mogą tutaj być zarówno poszczególne mieszkania w bloku, klatki schodowe, bloki, węzły cieplne, jak i inne jednostki rozliczeniowe. Mogą to być zarówno obiekty fizyczne, jak również obiekty wirtualne służące jedynie rozliczaniu pewnych opłat. W kartotece obiektów znajdują się zarówno dane ewidencyjne, jak i rozliczeniowe. Do pierwszych można zaliczyć dane adresowe i klasyfikacyjne (odwołujące się do słowników lub innych kartotek), do drugich wartości parametrów danego obiektu, świadczenia danego obiektu, sposób liczenia opłaty miesięcznej dla danego obiektu, sposób rozliczania opłat dla danego obiektu. Tutaj również znajdują się informacje o urządzeniach pomiarowych (wodomierzach, ciepłomierzach, podzielnikach ciepła, licznikach energii elektrycznej) znajdujących się w danym obiekcie, łącznie z całkowitą historią odczytów.

 

 

Bardzo istotna jest również kartoteka kontrahentów, zawierająca dane wszystkich kontrahentów przypisanych do danej wspólnoty zarówno mieszkańców jak i dostawców. Kartoteka ta zawiera dane adresowe i ewidencyjne kontrahentów, można z jej poziomu w szybki sposób przygotować wszelkiego rodzaju wydruki dla wybranego kontrahenta jak również sprawdzić stan jego rozrachunków oraz obiekty do których jest przypisany.