LOGOWANIE DO LokaleNet

Usługa LokaleNet

LokaleNet to usługa umożliwiająca mieszkańcom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, wymianę informacji z administracją. Aby z niej skorzystać wystarczy komputer z dostępem do internetu.Usługa umożliwia:

  • podawanie dowolnych informacji dla mieszkańców (możliwość podawania informacji dla wszystkich mieszkańców, grupy mieszkańców lub konkretnego mieszkańca)

  • możliwość udostępnienia mieszkańcom dokumentów (np. sprawozdań finansowych, uchwał)

  • sprawdzenie salda; saldo może być pokazane w formie:

           - sumarycznej (jedną kwotą),

           - analitycznej w podziale na konta lub bez podziału na konta (podział na konta jest dostępny wówczas gdy rozrachunki z mieszkańcami prowadzone osobno na poszczególne fundusze , np. eksploatacyjny i remontowy)

           - tabeli

  • szczegółowy wydruk składników bieżącej zaliczki

  • szczegółowy wydruk ostatniego rozliczenia

  • wprowadzanie odczytów i przeglądanie historii wprowadzonych stanów wszystkich liczników w danym lokalu

  • zgłaszanie usterek i przeglądanie raportów wykonań przeprowadzonych prac związanych z likwidacją zgłoszonych usterek

  • przeglądanie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości (opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np. Zarządu wspólnoty)

  • przeglądanie sald innych mieszkańców nieruchomości ( opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np. Zarządu wspólnoty)

  • przeglądanie etapów windykacji (opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np. Zarządu wspólnoty)

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjna usługi LokaleNet: