LOGOWANIE DO LokaleNet

Usługa LokaleSMS

Usługa LokaleSMS to nowa usługa w ofercie firmy MMSOFT, która umożliwia wysyłanie do mieszkańców SMS-ów bezpośrednio z programu Lokale.

 

Główne cechy Usługi:

 • umowa zawierana jest bezpośrednio z firmą MMSoft (nie z operatorem oferującym masową wysyłkę sms-ów)

 • płatność za usługę w formie Prepaid

 • minimalna kwota zasilenia to 50 za Pakiet

 • ważność Pakietu: 365 dni

 • sms-y typu FULL (ze skróconą nazwą Nadawcy; użyć można wyłącznie nazwy zatwierdzone przez administratorów lub nazwy predefiniowane)

 • niskie stawki za SMS-y wysyłane do polskich oraz zagranicznych sieci GSM

 • faktura za Usługę w formie elektronicznej (plik pdf wysyłany na adres mailowy)

 

Usługa SMS:

 • zawiera cztery zdefiniowane formaty wiadomości:

- SMS Informacja służy do wysyłania dowolnej informacji tekstowej np. o awarii, zebraniach czy innych ważnych wydarzeniach na wspólnocie.

Przykład: W dniu 01/04/2014 odbędzie się zebranie Wspólnoty. Więcej informacji w usłudze LokaleNet.

- SMS Naliczenia służy do wysyłania informacji o ostatnio wyliczonej zaliczce. Dodatkowo można wpisać swój krótki tekst wstępu.

Przykład: Tekst Nowe naliczenie Testowa 2/ 4: 241,73

- SMS Saldo służy do wysyłania informacji o saldzie danego kontrahenta. Dodatkowo można wpisać swój krótki tekst wstępu.

Przykład: Tekst Saldo Testowa 2/ 4 na 31-03-2014: Nadpłata 193,55

- SMS Zaległość służy do wysyłania informacji tylko do kontrahentów, którzy mają jakąś zaległość. Dodatkowo można wpisać swój krótki tekst wstępu.

Przykład: Tekst Zaległość Testowa 2/ 4 na 31-03-2014: 1493,39

 

 • umożliwia definiowanie innych dowolnych formatów wiadomości SMS,

 • kontroluje poprawność wprowadzonych numerów telefonów

 • kontroluje stan środków pieniężnych do wykorzystania

 • wyświetla komunikaty błędów w przypadku, gdy program nie może z jakiegoś powodu wysłać sms-a

 • umożliwia sprawdzenie kwoty jaką zarządca wykorzystał już na wysłane SMS

 • umożliwia sprawdzenie jakie wiadomości nie zostały przy poprzednich wysyłkach wysłane i jaki jest tego powód.

 • pozwala sprawdzić jakie wiadomości zostały już wysłane do mieszkańców