LOGOWANIE DO LokaleNet

Wymiana informacji

Wymiana informacji

Oprogramowanie Lokale wraz z usługami LokaleNet oraz LokaleSMS daje zarządcom nieruchomości bardzo szerokie możliwości w zakresie komunikacji z mieszkańcami przyczyniając się do skrócenia czasu obsługi mieszkańców oraz do obniżenia kosztów działalności.

Jednym z podstawowych sposobów komunikacji zarządcy z mieszkańcami jest wysyłka wiadomości e-mail. Wbudowany do programu Lokale kreator tworzenia wiadomości e-mail pozwala na stworzenie oraz wysłanie do jednego mieszkańca, pewnej grupy lub do wszystkich mieszkańców (dla których wprowadzono adres e-mail w programie) informacji o dowolnej treści wraz z ewentualnym załącznikiem.

 

 

Znacznie ułatwiającą i przyspieszającą pracę zarządcy funkcją jest wysyłka maili z poziomu wygenerowanych raportów. Opcja ta pozwala rozesłać na adresy e-mail mieszkańców wiadomość zawierającą w załączniku raport naliczeń, raport rozrachunków lub jakikolwiek inny dokument z programu przeznaczony dla danego kontrahenta (w jednym mailu może być dołączona dowolna liczba załączników). Nie ma przy tym konieczności generowania pojedynczych raportów, zapisywania ich do formatu pdf i załączania w poszczególnych wiadomościach - program sam rozdzieli raport dla poszczególnych kontrahentów, zapisze do plików pdf i umożliwi wysyłkę.

Program Lokale oferuje dwie opcje wysyłki wiadomości: bezpośrednio z programu (bez konieczności instalacji/używania programu pocztowego) lub też za pośrednictwem domyślnego programu pocztowego zainstalowanego na komputerze użytkownika (Outlook, Thunderbird, itp.). W przypadku wysyłania wiadomości bezpośrednio z programu Lokale, użytkownik ma możliwość skonfigurowania w programie dowolnej liczby kont pocztowych. W drugim przypadku program Lokale generuje wiadomości dla poszczególnych mieszkańców, następnie przekazuje je do domyślnego programu pocztowego, który ma za zadanie je rozesłać.

Dzięki temu udogodnieniu zarządca po pierwsze zyskuje czas, który musiałby poświęcić na drukowanie i wysyłanie lub roznoszenie listów, a po drugie znacząco zmniejsza swoje koszty (koszty papieru, kopert, znaczków pocztowych, mat. eksploatacyjnych drukarek).

Po wysłaniu wiadomości mailem, program zapamiętuje do kogo takie wiadomości zostały wysłane, a użytkownik może po tym wydrukować na papierze raporty tylko dla tych właścicieli, do których nie zostały wysłane mailem i którym trzeba dostarczyć je w tradycyjny sposób, w tym celu wystarczy tylko zaznaczyć odpowiednią opcję przy generowaniu raportów („Bez dostarczanych drogą elektroniczną”).

Usługi LokaleNet oraz LokaleSMS wymagają podpisania oddzielnych umów, więcej informacji o nich znajduje się w zakładkach usługa LokaleNet oraz usługa LokaleSMS po lewej stronie.