ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TOMASZ GREŃ

Al. Zygmunta Krasińskiego 1, pok. 615
31-111 Kraków
tel./fax: (12) 423 27 74, (12) 422 62 98

Dane administracji

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TOMASZ GREŃ
Al. Zygmunta Krasińskiego 1, pok. 615
31-111 Kraków
tel./fax: (12) 423 27 74, (12) 422 62 98
Adres e-mail

Logowanie do systemu:

***

  Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Świadczenie usługi LokaleNet odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c., a Licencjobiorcą programu Lokale tj. firmą od której otrzymaliście Państwo identyfikator oraz hasło do usługi LokaleNet (przeważnie jest to zarządca Państwa nieruchomości).

Dane programu Lokale, które są eksportowane do usługi LokaleNet, znajdują się lokalnie u Licencjobiorcy.

Dane w usłudze LokaleNet są kopią części danych programu bazowego Lokale (za wyjątkiem danych wprowadzanych przez użytkowników końcowych LokaleNet, np. zgłoszenie awarii, oddany głos na uchwałę).
Synchronizację danych pomiędzy programem Lokale, a usługą LokaleNet wykonuje Licencjobiorca. On również określa zakres danych jakie są udostępniane użytkownikom usługi LokaleNet oraz może dokonywać zmian tych danych.

Dane w usłudze LokaleNet są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c. i Licencjobiorcą i są przetwarzane jedynie na czas jej trwania.


W DNIACH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 16:00-19:00
MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z LOGOWANIEM
(SYNCHRONIZACJA DANYCH)