INVEST MAX
ul. Trudna 2
32-700 Bochnia
tel. 792-790-263
Zarządzanie nieruchomościami:
Wspólnoty mieszkaniowe
Pasaże handlowe
Kamienice usługowe

Dane administracji

INVEST MAX
ul. Trudna 2
32-700 Bochnia
tel. 792-790-263
Zarządzanie nieruchomościami:
Wspólnoty mieszkaniowe
Pasaże handlowe
Kamienice usługowe
Adres e-mail