Capital Inc. sp. z o.o.

Dane adresowe
Plac Wolności 7 pok. 409
50-071 Wrocław
Telefony 71 342 81 22; 664 434 022
Biuro Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku
czynne w godzinach od 8:00 do 16:00

Dane administracji

Capital Inc. sp. z o.o.
Dane adresowe
Plac Wolności 7 pok. 409
50-071 Wrocław
Telefony 71 342 81 22; 664 434 022
Biuro Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku
czynne w godzinach od 8:00 do 16:00

Adres e-mail

Logowanie do systemu:

***

  Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Świadczenie usługi LokaleNet odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c., a Licencjobiorcą programu Lokale tj. firmą od której otrzymaliście Państwo identyfikator oraz hasło do usługi LokaleNet (przeważnie jest to zarządca Państwa nieruchomości).

Dane programu Lokale, które są eksportowane do usługi LokaleNet, znajdują się lokalnie u Licencjobiorcy.

Dane w usłudze LokaleNet są kopią części danych programu bazowego Lokale (za wyjątkiem danych wprowadzanych przez użytkowników końcowych LokaleNet, np. zgłoszenie awarii, oddany głos na uchwałę).
Synchronizację danych pomiędzy programem Lokale, a usługą LokaleNet wykonuje Licencjobiorca. On również określa zakres danych jakie są udostępniane użytkownikom usługi LokaleNet oraz może dokonywać zmian tych danych.

Dane w usłudze LokaleNet są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c. i Licencjobiorcą i są przetwarzane jedynie na czas jej trwania.