Spółdzielnia Mieszkaniowa

"GRODZKA"
ul. prof. Stefana Myczkowskiego 1/7 30-198 Kraków
tel./fax (012) 637 97 67
www.smgrodzka.krakow.pl

Dane administracji

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"GRODZKA"
ul. prof. Stefana Myczkowskiego 1/7 30-198 Kraków
tel./fax (012) 637 97 67
www.smgrodzka.krakow.pl
Adres e-mail