Annderson sp. j.

Annderson Sp. z o.o.
ul.Zwierzyniecka 22/2 (dziedziniec) 31-105 Kraków
www.zarzadca.org
www.annderson.pl

KRS: 0000493345
NIP: 676 247 20 77
GPS: 50.0573987,19.9305725

Dane administracji

Annderson sp. j.
Annderson Sp. z o.o.
ul.Zwierzyniecka 22/2 (dziedziniec) 31-105 Kraków
www.zarzadca.org
www.annderson.pl

KRS: 0000493345
NIP: 676 247 20 77
GPS: 50.0573987,19.9305725

Logowanie do systemu:

***

Aplikacja mobilna LokaleNet na Android i iOS.

 

  Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Świadczenie usługi LokaleNet odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c., a Licencjobiorcą programu Lokale tj. firmą od której otrzymaliście Państwo identyfikator oraz hasło do usługi LokaleNet (przeważnie jest to zarządca Państwa nieruchomości).

Dane programu Lokale, które są eksportowane do usługi LokaleNet, znajdują się lokalnie u Licencjobiorcy.

Dane w usłudze LokaleNet są kopią części danych programu bazowego Lokale (za wyjątkiem danych wprowadzanych przez użytkowników końcowych LokaleNet, np. zgłoszenie awarii, oddany głos na uchwałę).
Synchronizację danych pomiędzy programem Lokale, a usługą LokaleNet wykonuje Licencjobiorca. On również określa zakres danych jakie są udostępniane użytkownikom usługi LokaleNet oraz może dokonywać zmian tych danych.

Dane w usłudze LokaleNet są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c. i Licencjobiorcą i są przetwarzane jedynie na czas jej trwania.