CASTELIA

Centrala Kraków
ul. Rzemieślnicza 1/511
30-363 Kraków
tel.: +48 (12) 655 13 53
Filia Kraków
ul. Bociana 4A/62
31-231 Kraków
tel. +48 (12) 415 06 93
Filia Katowice
ul. Panewnicka 24/1a
40-709 Katowice
tel. +48 (32) 203 51 34

Dane administracji

CASTELIA
Centrala Kraków
ul. Rzemieślnicza 1/511
30-363 Kraków
tel.: +48 (12) 655 13 53
Filia Kraków
ul. Bociana 4A/62
31-231 Kraków
tel. +48 (12) 415 06 93
Filia Katowice
ul. Panewnicka 24/1a
40-709 Katowice
tel. +48 (32) 203 51 34
Adres e-mail

Logowanie do systemu:

***

  Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Informacja o przetwarzaniu danych w usłudze LokaleNet

Świadczenie usługi LokaleNet odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c., a Licencjobiorcą programu Lokale tj. firmą od której otrzymaliście Państwo identyfikator oraz hasło do usługi LokaleNet (przeważnie jest to zarządca Państwa nieruchomości).

Dane programu Lokale, które są eksportowane do usługi LokaleNet, znajdują się lokalnie u Licencjobiorcy.

Dane w usłudze LokaleNet są kopią części danych programu bazowego Lokale (za wyjątkiem danych wprowadzanych przez użytkowników końcowych LokaleNet, np. zgłoszenie awarii, oddany głos na uchwałę).
Synchronizację danych pomiędzy programem Lokale, a usługą LokaleNet wykonuje Licencjobiorca. On również określa zakres danych jakie są udostępniane użytkownikom usługi LokaleNet oraz może dokonywać zmian tych danych.

Dane w usłudze LokaleNet są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy MMSOFT s.c. i Licencjobiorcą i są przetwarzane jedynie na czas jej trwania.