CASTELIA

Centrala Kraków
ul. Rzemieślnicza 1/511
30-363 Kraków
tel./fax: +48 (12) 655 13 53
Filia Kraków
ul. Bociana 4A/62
31-231 Kraków
tel./fax +48 (12) 415 06 93
Filia Katowice
ul. Panewnicka 24/1a
40-709 Katowice
tel./fax +48 (32) 203 51 34

Dane administracji

CASTELIA
Centrala Kraków
ul. Rzemieślnicza 1/511
30-363 Kraków
tel./fax: +48 (12) 655 13 53
Filia Kraków
ul. Bociana 4A/62
31-231 Kraków
tel./fax +48 (12) 415 06 93
Filia Katowice
ul. Panewnicka 24/1a
40-709 Katowice
tel./fax +48 (32) 203 51 34
Adres e-mail