Nieruchomości Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Al. Krasińskiego 1-3, p. 626
31-111 Kraków
tel. / fax 12 422-04-92

Dane administracji

Nieruchomości Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
Al. Krasińskiego 1-3, p. 626
31-111 Kraków
tel. / fax 12 422-04-92
Adres e-mail