Odczyty to oprogramowanie umożliwiające odczyt różnego rodzaju urządzeń pomiarowych. Jest ono zainstalowane na urządzeniu z systemem Android (tablecie lub telefonie komórkowym) i ściśle współpracuje z systemem Lokale.

Procedura odczytu jest następująca:

  • z programu Lokale przesyłane są przez internet trasy odczytowe do programu Odczyty,

  • po przesłaniu tras odczytowych na urządzeniu z systemem Android znajdują się wszystkie informacje dotyczące tych urządzeń pomiarowych które mają być odczytane (adresy mieszkań w których są zainstalowane , rodzaje urządzeń, poprzednie stany, numery fabryczne, informacje o miejscu zainstalowania w mieszkaniach),

  • z danymi na urządzeniu z systemem Android konserwator idzie do poszczególnych mieszkań i wpisuje odczytane stany do bazy programu, jednocześnie dokonując pierwszej analizy zużycia poprzez porównanie stanów bieżących z poprzednimi,

  • po odczytaniu wszystkich urządzeń pomiarowych na swojej trasie odczytowej dane z urządzenia z systemem Android przesyłane są do programu Lokale,

  • w programie Lokale następuje dalsza analiza, a następnie zatwierdzenie poprawności danych odczytowych.

Firmy, które są zainteresowane programem Odczyty, informujemy o możliwości jego bezpłatnego i niezobowiązującego przetestowania (przed zakupem) przez okres 1 miesiąca – prosimy o kontakt.