Cennik obowiązuje od 01.01.2024 r.

Program Lokale

Cena programu „Lokale” uzależniona jest od liczby obsługiwanych obiektów rozliczeniowych* i liczby stanowisk (cena nie zależy od liczby obsługiwanych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych).

Licencja na program Lokale jest bezterminowa. Opłata za licencję jest jednorazowa.

Wszystkie poniższe kwoty są cenami netto, w polskich złotych, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Liczba obiektów rozliczeniowych* 1 stanowisko 2 stanowiska 3 stanowiska 5 stanowisk
do 25 1020 1450 1760 2270
26-50 1450 2020 2490 3210
51-100 2020 2880 3520 4540
101-150 2490 3520 4320 5560
151-200 2880 4050 4970 6420
201-500 4540 6420 7850 10120
500-1000 6420 9060 11100 14330
1001-2000 9060 12820 15680 20240
2001-5000 14330 20240 24800 35070
powyżej 5000 do uzgodnienia

* – liczba obiektów rozliczeniowych: suma obiektów (mieszkanie, miejsce postojowe., garaż, lokal użytkowy, itp.) i współwłaścicieli wprowadzonych do programu Lokale, dla których prowadzone są odrębne naliczenia.


Wdrożenie /szkolenie

Wdrożenie/szkolenie (dla wspólnot mieszkaniowych): 160 zł netto  za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje w siedzibie klienta na terenie Gminy Kraków: 160 zł netto (równowartość 1 godziny konsultacji).

W przypadku dojazdu poza teren gminy Kraków do ceny usługi należy doliczyć koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.


Konsultacje zdalne

Konsultacje zdalne (email, telefon) po okresie 3 miesięcy od zakupu pierwszej licencji: 160 zł netto za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje zdalne: 40 zł netto (równowartość 15 minut konsultacji).

Wszystkie podane kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.


Opieka serwisowa

Przez pierwsze trzy miesiące od daty zakupu pierwszej licencji pomoc telefoniczna, zdalna oraz aktualizacje są zawarte w cenie systemu.

Po trzech miesiącach od daty zakupu oprogramowania proponowana jest klientom Umowa serwisowa. Wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od liczby obiektów rozliczeniowych* (ilość wspólnot nie ma znaczenia), ilości stanowisk na jaką został zakupiony system i ewentualnej ilości godzin pracy w siedzibie klienta.