Program Lokale

Cena programu „Lokale” uzależniona jest od liczby obsługiwanych obiektów rozliczeniowych* i liczby stanowisk (cena nie zależy od liczby obsługiwanych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych).

Licencja na program Lokale jest bezterminowa. Opłata za licencję jest jednorazowa.

Wszystkie poniższe kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Liczba obiektów rozliczeniowych* 1 stanowisko 2 stanowiska 3 stanowiska 5 stanowisk
do 25 790 1 130 1 370 1 760
26-50 1 130 1 570 1 940 2 490
51-100 1 570 2 240 2 730 3 530
101-150 1 940  2 730 3 350 4 320
151-200 2 240  3 140 3 860 4 990
201-500 3 530 4 990 6 090  7 860
500-1000 4 990 7 030 8 620 11 130
1001-2000 7 030 9 960 12 180 15 720
2001-5000 11 130 15 720 19 260 24 860
powyżej 5000 do uzgodnienia

* – liczba obiektów rozliczeniowych: suma obiektów (mieszkanie, miejsce postojowe., garaż, lokal użytkowy, itp.) i współwłaścicieli wprowadzonych do programu Lokale, dla których prowadzone są odrębne naliczenia.


Wdrożenie /szkolenie

Wdrożenie/szkolenie (dla wspólnot mieszkaniowych): 140 zł netto  za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje w siedzibie klienta na terenie Gminy Kraków: 140 zł netto (równowartość 1 godziny konsultacji).

W przypadku dojazdu poza teren gminy Kraków do ceny usługi należy doliczyć koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.


Konsultacje zdalne

Konsultacje zdalne (email, telefon) po okresie 3 miesięcy od zakupu pierwszej licencji: 140 zł netto za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje zdalne: 35 zł netto (równowartość 15 minut konsultacji).

Wszystkie podane kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.


Opieka serwisowa

Przez pierwsze trzy miesiące od daty zakupu pierwszej licencji pomoc telefoniczna, zdalna oraz aktualizacje są zawarte w cenie systemu.

Po trzech miesiącach od daty zakupu oprogramowania proponowana jest klientom Umowa serwisowa. Wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od liczby obiektów rozliczeniowych* (ilość wspólnot nie ma znaczenia), ilości stanowisk na jaką został zakupiony system i ewentualnej ilości godzin pracy w siedzibie klienta.