Cena programu „Lokale” uzależniona jest od liczby obsługiwanych obiektów rozliczeniowych* i liczby stanowisk (cena nie zależy od liczby obsługiwanych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych).

Cena NETTO [PLN]

Liczba obiektów rozliczeniowych* 1 stanowisko 2 stanowiska 3 stanowiska 5 stanowisk
do 25   630     890  1 090  1 410
26-50    890  1 260  1 550  2 000
51-100 1 260  1 790  2 180  2 830
101-150 1 550  2 180  2 670  3 460
151-200 1 790  2 520  3 090  3 990
201-500 2 830  3 990  4 890  6 300
500-1000 3 990  5 640  6 900  8 920
1001-2000 5 640  7 980 9 770 12 600
2001-5000 8 920 12 600 15 440 19 940
powyżej 5000 do uzgodnienia

* – liczba obiektów rozliczeniowych: suma obiektów (mieszkanie, miejsce postojowe., garaż, lokal użytkowy, itp.) i współwłaścicieli wprowadzonych do programu Lokale, dla których prowadzone są odrębne naliczenia.

Wdrożenie /szkolenie

Wdrożenie/szkolenie (dla wspólnot mieszkaniowych): 120 zł netto  za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje w siedzibie klienta na terenie Gminy Kraków: 120 zł netto (równowartość 1 godziny konsultacji).

W przypadku dojazdu poza teren gminy Kraków do ceny usługi należy doliczyć koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

Konsultacje zdalne

Konsultacje zdalne (email, telefon) po okresie 3 miesięcy od zakupu pierwszej licencji: 120 zł netto za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje zdalne: 30 zł netto (równowartość 15 minut konsultacji).

Wszystkie podane kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Opieka serwisowa

Przez pierwsze trzy miesiące od daty zakupu pierwszej licencji pomoc telefoniczna, zdalna oraz  aktualizacje są zawarte w cenie systemu.

Po trzech miesiącach od daty zakupu oprogramowania proponowana jest klientom Umowa serwisowa. Wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od liczby obiektów rozliczeniowych* (ilość wspólnot nie ma znaczenia), ilości stanowisk na jaką został zakupiony system i ewentualnej ilości godzin pracy w siedzibie klienta.