Program Lokale

Cena programu „Lokale” uzależniona jest od liczby obsługiwanych obiektów rozliczeniowych* i liczby stanowisk (cena nie zależy od liczby obsługiwanych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych).

Licencja na program Lokale jest bezterminowa. Opłata za licencję jest jednorazowa.

Wszystkie poniższe kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Liczba obiektów rozliczeniowych* 1 stanowisko 2 stanowiska 3 stanowiska 5 stanowisk
do 25 910 1290 1570 2030
26-50 1290 1810 2230 2870
51-100 1810 2570 3140 4050
101-150 2230 3140 3850 4970
151-200 2570 3620 4440 5730
201-500 4050 5730 7010 9040
500-1000 5730 8090 9910 12790
1001-2000 8090 11450 14000 18070
2001-5000 12790 18070 22150 28590
powyżej 5000 do uzgodnienia

* – liczba obiektów rozliczeniowych: suma obiektów (mieszkanie, miejsce postojowe., garaż, lokal użytkowy, itp.) i współwłaścicieli wprowadzonych do programu Lokale, dla których prowadzone są odrębne naliczenia.


Wdrożenie /szkolenie

Wdrożenie/szkolenie (dla wspólnot mieszkaniowych): 160 zł netto  za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje w siedzibie klienta na terenie Gminy Kraków: 160 zł netto (równowartość 1 godziny konsultacji).

W przypadku dojazdu poza teren gminy Kraków do ceny usługi należy doliczyć koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.


Konsultacje zdalne

Konsultacje zdalne (email, telefon) po okresie 3 miesięcy od zakupu pierwszej licencji: 160 zł netto za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje zdalne: 40 zł netto (równowartość 15 minut konsultacji).

Wszystkie podane kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.


Opieka serwisowa

Przez pierwsze trzy miesiące od daty zakupu pierwszej licencji pomoc telefoniczna, zdalna oraz aktualizacje są zawarte w cenie systemu.

Po trzech miesiącach od daty zakupu oprogramowania proponowana jest klientom Umowa serwisowa. Wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od liczby obiektów rozliczeniowych* (ilość wspólnot nie ma znaczenia), ilości stanowisk na jaką został zakupiony system i ewentualnej ilości godzin pracy w siedzibie klienta.