Cena programu „Lokale” uzależniona jest od liczby obsługiwanych obiektów rozliczeniowych* i liczby stanowisk (cena nie zależy od liczby obsługiwanych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych).

Cena NETTO [PLN]

Liczba obiektów rozliczeniowych* 1 stanowisko 2 stanowiska 3 stanowiska 5 stanowisk
do 25   700   990 1 200  1 550
26-50    990 1 390  1 710 2 200
51-100 1 390 1 970 2 410 3 110
101-150 1 710  2 410 2 950 3 810
151-200 1 970  2 770  3 400  4 400
201-500 3 110 4 400  5 380  6 930
500-1000 4 400  6 200  7 600  9 810
1001-2000 6 200  8 780 10 740 13 860
2001-5000 9 810 13 860 16 980 21 920
powyżej 5000 do uzgodnienia

* – liczba obiektów rozliczeniowych: suma obiektów (mieszkanie, miejsce postojowe., garaż, lokal użytkowy, itp.) i współwłaścicieli wprowadzonych do programu Lokale, dla których prowadzone są odrębne naliczenia.

Wdrożenie /szkolenie

Wdrożenie/szkolenie (dla wspólnot mieszkaniowych): 120 zł netto  za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje w siedzibie klienta na terenie Gminy Kraków: 120 zł netto (równowartość 1 godziny konsultacji).

W przypadku dojazdu poza teren gminy Kraków do ceny usługi należy doliczyć koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

Konsultacje zdalne

Konsultacje zdalne (email, telefon) po okresie 3 miesięcy od zakupu pierwszej licencji: 120 zł netto za roboczogodzinę.

Opłata minimalna za konsultacje zdalne: 30 zł netto (równowartość 15 minut konsultacji).

Wszystkie podane kwoty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT.

Opieka serwisowa

Przez pierwsze trzy miesiące od daty zakupu pierwszej licencji pomoc telefoniczna, zdalna oraz  aktualizacje są zawarte w cenie systemu.

Po trzech miesiącach od daty zakupu oprogramowania proponowana jest klientom Umowa serwisowa. Wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od liczby obiektów rozliczeniowych* (ilość wspólnot nie ma znaczenia), ilości stanowisk na jaką został zakupiony system i ewentualnej ilości godzin pracy w siedzibie klienta.