Usługa LokaleSMS umożliwia wysyłanie do mieszkańców wiadomości SMS bezpośrednio z systemu Lokale.

Główne cechy usługi:

 • umowa zawierana jest bezpośrednio z firmą MMSoft (nie z operatorem oferującym masową wysyłkę SMS-ów)
 • płatność za usługę w formie Prepaid
 • minimalna kwota zasilenia to 50 zł za Pakiet
 • ważność Pakietu: 365 dni
 • SMS-y typu FULL (ze skróconą nazwą Nadawcy; użyć można wyłącznie nazwy zatwierdzone przez administratorów lub nazwy predefiniowane)
 • niskie stawki za SMS-y wysyłane do polskich oraz zagranicznych sieci GSM
 • faktura za Usługę w formie elektronicznej (plik pdf wysyłany na adres mailowy)

Usługa LokaleSMS:

 • zawiera siedem zdefiniowanych formatów wiadomości:
  • Informacja – służy do wysyłania dowolnej informacji tekstowej np. o awarii, zebraniach czy innych ważnych wydarzeniach na wspólnocie.
  • Naliczenie – służy do wysyłania informacji o ostatnio wyliczonej zaliczce. Dodatkowo można wpisać swój krótki tekst wstępu.
  • Rozliczenie – służy do wysyłania informacji o ostatnio wyliczonym rozliczeniu. Dodatkowo można wpisać swój krótki tekst wstępu.
  • Saldo (Zaległość + Nadpłata) – służy do wysyłania informacji o saldzie danego kontrahenta. Dodatkowo można wpisać swój krótki tekst wstępu.
  • Zaległość (bez nadpłat) – służy do wysyłania informacji tylko do kontrahentów, którzy mają jakąś zaległość. Dodatkowo można wpisać swój krótki tekst wstępu.
  • Uchwały – służy do wysyłania informacji dotyczących wprowadzonych do systemu uchwał.
  • Niezagłosowane Uchwały – służy do wysyłania mieszkańcom przypomnień dotyczących uchwał na które nie oddali głosów
 • umożliwia definiowanie innych dowolnych formatów wiadomości SMS,
 • kontroluje poprawność wprowadzonych numerów telefonów
 • kontroluje stan środków pieniężnych do wykorzystania
 • wyświetla komunikaty błędów w przypadku, gdy program nie może z jakiegoś powodu wysłać sms-a
 • umożliwia sprawdzenie kwoty jaką zarządca wykorzystał już na wysłane SMS
 • umożliwia sprawdzenie jakie wiadomości nie zostały przy poprzednich wysyłkach wysłane i jaki jest tego powód
 • pozwala sprawdzić jakie wiadomości zostały już wysłane do mieszkańców