Usługa pomocy zdalnej opiera się na świadczeniu usług informatycznych na odległość. Połączenie zdalne nawiązywane jest wyłącznie na życzenie Klienta przy pomocy programu Team Viewer i polega na udostępnieniu podglądu ekranu jego komputera jednemu z naszych konsultantów. Klient przez cały czas widzi na ekranie wszystkie czynności wykonywane przez serwisanta pomocy zdalnej.

Połączenie zdalne pozwala skrócić czas reakcji na zgłoszony problem do minimum.

Dzięki pomocy zdalnej nasi konsultanci są w stanie rozwiązać większość typowych problemów z jakimi borykają się użytkownicy programu Lokale.

Pomoc zdalna świadczona jest w godzinach pracy Działu Pomocy technicznej.

Aby z niej skorzystać, należy posiadać dostęp do Internetu oraz zastosować się do krótkiej instrukcji:

  • Skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta MMSoft
  • Z głównego menu programu Lokale z zakładki Pomoc uruchomić opcję „Pomoc zdalna

    lub pobrać z poniższego odnośnika a następnie uruchomić plik tv_mmsoft

  • Podać konsultantowi swoje ID a następnie unikalne dla każdego połączenia hasło
  • Po zakończonej konsultacji zamknąć program TeamViewer