PRO CALCULO SYSTEM to nowy projekt realizowany przez firmę MMSOFT wspólnie z firmami Pro CalculoGrupa Euro Heród Sp. K.

W ramach projektu oferujemy:

 • dzierżawę programu LOKALE – nie ma konieczności wykupu licencji oprogramowania na własność. W każdej chwili możecie jednak Państwo to zmienić.
 • pełen serwis programu LOKALE, obejmujący pomoc zdalną dotyczącą wszelkich funkcji programu.
 • dostęp 24 godziny na dobę do programu LOKALE poprzez usługę Remote-App,

CZYNNOŚCI KSIĘGOWE – możliwe jest ustalenie indywidualnego zakresu czynności:

 • ewidencję kosztów Wspólnoty
 • ewidencję wypłat z wyciągów bankowych
 • sprawdzanie poprawności ewidencji wyciągów i salda bankowego
 • sprawdzanie rozrachunków z kontrahentami
 • informowanie o nieprawidłowościach i brakach w dokumentacji kosztowej
 • sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych
 • informowanie o wysokości podatku w terminie umożliwiającym jego terminowe uregulowanie
 • przygotowanie wszelkich potrzebnych zestawień i informacji finansowych potrzebnych do rozliczeń rocznych Wspólnot Mieszkaniowych w tym rachunek zysków i strat oraz bilans (wymagane zgodnie z ustawą o rachunkowości)