SMS do wszystkich POLSKICH sieci GSM
Koszt pojedynczej wiadomości tekstowej (160 znaków lub 70 w przypadku SMS-a z polskimi znakami)
SMS FULL (nazwa nadawcy) 0,13 zł netto (do 30.11.2019 r.)
SMS FULL (nazwa nadawcy) 0,17 zł netto (od 1.12.2019 r.)
SMS do wszystkich MIĘDZYNARODOWYCH sieci GSM
Koszt pojedynczej wiadomości tekstowej(160 znaków)
SMS FULL (nazwa nadawcy) 0,30 zł netto

MINIMALNA kwota zasilenia: 50 zł za Pakiet

Ważność Pakietu: 365 dni

Płatność za usługę w formie Prepaid