SMS do wszystkich POLSKICH sieci GSM
Koszt pojedynczej wiadomości tekstowej (160 znaków lub 70 w przypadku SMS-a z polskimi znakami)
SMS FULL (nazwa nadawcy) 0,17 zł netto
SMS do wszystkich MIĘDZYNARODOWYCH sieci GSM
Koszt pojedynczej wiadomości tekstowej(160 znaków)
SMS FULL (nazwa nadawcy) 0,30 zł netto

MINIMALNA kwota zasilenia: 50 zł za Pakiet

Ważność Pakietu: 365 dni

Płatność za usługę w formie Prepaid