LokaleNet to usługa umożliwiająca mieszkańcom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, wymianę informacji z administracją. Każdy z mieszkańców otrzymuje indywidualny login i hasło przy pomocy których może zalogować się do systemu. Użytkownicy serwisu mają dostęp tylko i wyłącznie do własnych danych (wyjątkiem są członkowie zarządu wspólnoty, którzy mogą, ale nie muszą mieć rozszerzony dostęp).

 

Usługa umożliwia:

 • Zamieszczenie w serwisie dowolnych informacji przeznaczonych dla mieszkańców (możliwość zamieszczenia komunikatów dla wszystkich mieszkańców, grupy mieszkańców lub jednego konkretnego mieszkańca)

 • udostępnianie mieszkańcom dokumentów (regulaminy, sprawozdania finansowe, uchwały)

 • udostępnianie mieszkańcom danych dotyczących aktualnego salda

 • udostępnianie mieszkańcom informacji o rozrachunkach z poprzednich lat

 • udostępnianie szczegółowych danych dotyczących składników bieżącej zaliczki

 • zamieszczanie szczegółowych danych dotyczących ostatniego rozliczenia

 • udostępnianie pełnej historii stanów liczników w danym lokalu

 • udostępnienie mieszkańcom możliwości wprowadzania aktualnych stanów odczytów urządzeń pomiarowych

 • zgłaszanie usterek i przeglądanie raportów wykonań przeprowadzonych prac związanych z likwidacją zgłaszanych usterek

 • zamieszczanie mieszkańcom informacji o podejmowanych przez wspólnotę uchwałach z pełną historią oddawanych głosów oraz możliwością zamieszczania plików

 • udostępnianie mieszkańcom funkcji oddawania głosów nad uchwałami oraz ankietami poprzez platformę internetową

 • udostępnianie mieszkańcom informacji dotyczących danych ewidencyjnych wprowadzonych do systemu (numer konta bankowego na które należy dokonywać płatności, adres e-mail, telefon, parametry służące do naliczania zaliczek takie jak : ilość osób, powierzchnia, normy zimnej i ciepłej wody itp.)

 

Dodatkowo program umożliwia udostępnianie dodatkowych informacji dla członków zarządu wspólnoty:

 • udostępnianie informacji o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomościami

 • udostępnianie informacji o saldach mieszkańców nieruchomości

 • udostępnianie informacji o stanie rozrachunków z dostawcami

 • udostępnianie informacji dotyczących prowadzonych postępowań windykacyjnych

 • udostępnianie informacji o zaliczkach naliczanych poszczególnym czlonkom wspólnoty/ spółdzielni

 

Zachęcamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną usługi LokaleNet: