Dzięki usłudze Remote App Mmsoft-Lokale użytkownicy naszego programu nie muszą inwestować we własne zaplecze informatyczne, martwić się o kopie zapasowe i aktualizacje programu. Przy współpracy z firmą Agencja Interaktywna Eurohost uruchomiliśmy obsługę programu w trybie zdalnej aplikacji.

Do czego służy funkcja RemoteApp usług terminalowych?

Programy trybu RemoteApp to programy, do których dostęp zdalny jest uzyskiwany za pośrednictwem usług terminalowych i zachowujące się podobnie do programów uruchamianych na komputerze lokalnym użytkownika. Użytkownicy mogą uruchamiać programy trybu RemoteApp równolegle z programami lokalnymi. Użytkownik może minimalizować i maksymalizować okno programu oraz zmieniać jego rozmiar. Może też uruchamiać wiele programów jednocześnie. Jeśli na tym samym serwerze terminali jest uruchomionych wiele programów trybu RemoteApp, programy trybu RemoteApp współużytkują tę samą sesję usług terminalowych.

Jakie nowe możliwości udostępnia ta funkcja?

Możliwość zdalnego uruchamiania programów. Użytkownicy mogą uruchamiać programy z poziomu serwera terminali, korzystając z tego samego środowiska co w przypadku programów na komputerze lokalnym użytkownika końcowego, czyli z możliwością zmiany rozmiaru okien, obsługą przeciągania i upuszczania między wieloma monitorami, a także ikonami i obszarem powiadomień.

Jakie znaczenie ma ta funkcja?

Funkcja TS RemoteApp oferuje użytkownikom nowe możliwości, udostępnia nowe sposoby wdrażania programów i ogranicza liczbę czynności administracyjnych wymaganych do obsługi tych programów.

Jakie funkcje zostały zmienione?

Programy trybu RemoteApp nie są wyświetlane użytkownikowi na pulpicie zdalnego serwera terminali – są zintegrowane z pulpitem klienta i działają we własnych oknach z możliwością zmiany rozmiaru. Mają też własną pozycję na pasku zadań. Jeśli program używa ikony obszaru powiadomień, taka ikona pojawia się w obszarze powiadomień klienta. Okna podręczne są przekierowywane na pulpit lokalny. Dyski i drukarki lokalne można przekierować tak, aby pojawiały się w programie trybu RemoteApp. Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że program trybu RemoteApp różni się od programu lokalnego.