Przy współpracy z firmą GRUPA EURO uruchomiliśmy obsługę programu Lokale w trybie zdalnej aplikacji.

Dzięki usłudze RemoteApp, użytkownicy programu Lokale nie muszą inwestować we własne zaplecze informatyczne, martwić się o kopie zapasowe i aktualizacje programu.

Do czego służy funkcja RemoteApp usług terminalowych?

Programy trybu RemoteApp to programy, do których dostęp zdalny jest uzyskiwany za pośrednictwem usług terminalowych i zachowujące się podobnie do programów uruchamianych na komputerze lokalnym użytkownika. Użytkownicy mogą uruchamiać programy trybu RemoteApp równolegle z programami lokalnymi. Użytkownik może minimalizować i maksymalizować okno programu oraz zmieniać jego rozmiar. Może też uruchamiać wiele programów jednocześnie. Jeśli na tym samym serwerze terminali jest uruchomionych wiele programów trybu RemoteApp, programy trybu RemoteApp współużytkują tę samą sesję usług terminalowych.

Programy trybu RemoteApp nie są wyświetlane użytkownikowi na pulpicie zdalnego serwera terminali – są zintegrowane z pulpitem klienta i działają we własnych oknach z możliwością zmiany rozmiaru. Mają też własną pozycję na pasku zadań. Jeśli program używa ikony obszaru powiadomień, taka ikona pojawia się w obszarze powiadomień klienta. Okna podręczne są przekierowywane na pulpit lokalny. Dyski i drukarki lokalne można przekierować tak, aby pojawiały się w programie trybu RemoteApp.

Kliknij poniżej aby sprawdzić cennik usługi.