Firma MMSoft, zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem oprogramowania informatycznego dla spółdzielni mieszkaniowych oraz firm zajmujących się rozliczaniem i obsługą wspólnot mieszkaniowych, nieruchomości komercyjnych i współwłasności.

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Rozwiązania informatyczne firmy MMSoft to pakiet aplikacji, którego celem jest wspomaganie pracy wszystkich uczestników procesu rozliczania i obsługi lokali mieszkaniowych i użytkowych. Rozwiązania te uwzględniają specyfikę spółdzielni mieszkaniowych i firm zajmujących się rozliczaniem i obsługą wspólnot mieszkaniowych , nieruchomości komercyjnych i współwłasności.

Oferta firmy MMSoft obejmuje oprogramowanie do rozliczania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, oprogramowanie wspomagające proces odczytu urządzeń pomiarowych oraz oprogramowanie umożliwiające mieszkańcom na bieżąco wymianę informacji z administracją przez Internet.