Świadczenie usługi LokaleNet odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy MMSOFT Sp. z o.o., a Licencjobiorcą programu Lokale tj. firmą, od której otrzymali Państwo identyfikator oraz hasło do usługi LokaleNet (przeważnie jest to zarządca Państwa nieruchomości).

Dane w usłudze LokaleNet są kopią części danych programu bazowego Lokale (za wyjątkiem danych wprowadzanych przez użytkowników końcowych LokaleNet, np. zgłoszenie awarii, oddany głos na uchwałę).
Dane programu Lokale, które są eksportowane do usługi LokaleNet, znajdują się u Licencjobiorcy.
Synchronizację (aktualizację) danych pomiędzy programem Lokale, a usługą LokaleNet wykonuje Licencjobiorca. On również określa zakres danych jakie są udostępniane użytkownikom usługi LokaleNet oraz może dokonywać zmian tych danych.

Dane w usłudze LokaleNet są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy MMSOFT Sp. z o.o. i Licencjobiorcą i są przetwarzane jedynie na czas jej trwania.

Administratorem danych w usłudze w usłudze LokaleNet jest Zarządca, wspólnota mieszkaniowa lub inny podmiot, który jest Licencjobiorcą programu Lokale, w stosunku do których firma MMSOFT Sp. z o.o. działa jako podmiot przetwarzający dane (Procesor) lub przetwarzający dane na polecenia podmiotu przetwarzającego (Podprocesor).
Dane osobowe w usłudze LokaleNet są przetwarzane zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem RODO.