Aktualności

e-Sprawozdania Finansowe w programie Lokale

W związku z napływającymi do nas pytaniami odnośnie generowania e-Sprawozdań Finansowych z programu Lokale, informujemy, że prowadzimy prace w tym zakresie.
W marcu 2019r. planujemy udostępnić aktualizację programu Lokale, uwzględniającą m.in. powyższą funkcjonalność.
Bezpłatną aktualizację programu Lokale otrzymają firmy, które mają z nami zawarte umowy na serwis, obejmujący bezpłatne aktualizacje programu.
Jednocześnie przypominamy (informujemy), że:
  • e-Sprawozdania Finansowe to  sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, w tym również w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie,
  • ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe sporządzają: 

    • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
    • podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.