Aktualności

Nowa wersja programu Lokale – 3.3

Najważniejsze zmiany w wersji 3.3 programu Lokale i usłudze LokaleNet:

 • Usługa AIS, czyli usługa pobierania historii operacji bankowych bezpośrednio z banku, bez konieczności każdorazowego logowania się i zapisu historii do plików.
 • KSeF – pobieranie dokumentów zakupu. Funkcja wysyłania dokumentów sprzedaży do KSeF zostanie udostępniona po ostatecznych decyzjach Ministerstwa Finansów.
 • podgląd kartoteki mieszkańca LokaleNET z poziomu programu Lokale
 • LokaleNet – zgłaszanie przez mieszkańców zmian:
  • danych kontaktowych (adres e-mail, telefon),
  • wartości parametrów (ilości osób, norm przyjętych do zaliczek),
 • LokaleNet – możliwość dodawania zdjęć przez mieszkańca,
 • Pomoc – dostęp z poziomu programu Lokale do dokumentacji oraz filmów instruktażowych (kilkadziesiąt filmów szkoleniowych),
 • Uchwały – możliwość masowego generowania uchwał według przygotowanych wzorców.

Opis usługi AIS:

Usługa pozwala pobierać historię operacji z rachunków, bez potrzeby logowania się do banku. Tylko raz na 180 dni trzeba wyrazić zgodę na dostęp do rachunku w systemie banku.
Po wyrażeniu takiej zgody, aby pobrać dane, wystarczy skorzystać z dedykowanej funkcji bezpośrednio w programie Lokale. Program sam kontroluje, które operacje zostały już wczytane, a które jeszcze nie.
Operacje bankowe można pobrać jednocześnie dla wszystkich wspólnot, lub tylko dla wybranych rachunków (rachunków, które zostały wcześniej autoryzowane).