Aktualności

Nowa wersja programu Lokale – 3.2

Zmiany dotyczą zakresu informacji przekazywanych właścicielom lokali, dotyczących rozliczeń kosztów zakupu ciepła (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach).

Dodatkowo, wersja 3.2 oraz 2.12 została wstępnie przygotowana do obsługi szybkich płatności w usłudze LokaleNet. Usługę szybkich płatności planujemy udostępnić mieszkańcom w pierwszym kwartale 2023r.

Również w pierwszym kwartale 2023r. planujemy udostępnić mieszkańcom aplikację mobilną LokaleNet na Android i iOS.