Aktualności

Funkcje programu Lokale usprawniające zdalną komunikację z mieszkańcami

Program Lokale posiada wiele wbudowanych narzędzi usprawniających pracę zarządcy w zakresie komunikacji z mieszkańcami, począwszy od łatwej wysyłki korespondencji elektronicznej, przez komunikację z mieszkańcami przy pomocy usługi LokaleNet, a skończywszy na możliwości wysyłki wiadomości SMS.

Elektroniczna wysyłka korespondencji

Program Lokale daje możliwość zarówno typowego mailingu – wysyłki do właścicieli lokali wiadomości e-mail wraz z dodatkowymi załącznikami przy pomocy wbudowanego prostego kreatora, jak również daje możliwość wysyłki przygotowanej w programie korespondencji seryjnej. Zawiadomienia o wymiarze opłat, zawiadomienia o saldzie, wezwania do zapłaty, faktury, noty odsetkowe, karty do głosowania oraz wiele innych raportów generowanych z programu zostają automatycznie dołączone do wiadomości jako załączniki w formacie PDF. Program pozwala również na przygotowanie kompletu dokumentów i wysłanie ich do wszystkich członków wspólnoty przy pomocy jednego kliknięcia.

Usługa LokaleNet

Bardzo duże możliwości w zakresie komunikacji z mieszkańcami daje usługa LokaleNet. Pozwala ona mieszkańcom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, wymieniać informacje z administracją. Dzięki usłudze LokaleNet zarządca nieruchomości może dostarczać właścicielom informacje o ich naliczeniach, rozliczeniach czy saldach. Usługa pozwala na zamieszczanie dowolnych komunikatów widocznych dla wszystkich właścicieli, wybranej grupy lub dla pojedynczego właściciela. Jedną z istotnych funkcjonalności usługi LokaleNet jest możliwość udostępnienia mieszkańcom funkcji oddawania głosów nad uchwałami i ankietami poprzez platformę internetową – funkcja ta zdecydowanie przyspiesza proces podejmowania uchwał. Bardzo przydatną opcją jest również możliwość całodobowego zgłaszania problemów, usterek i wszelkich innych spraw oraz możliwość sprawdzania statusów ich realizacji. Usługa LokaleNet pozwala mieszkańcom na deklarację stanów liczników zainstalowanych w ich lokalach, co zdecydowanie przyspiesza okresowe rozliczenia mediów. Wygodną funkcją jest również możliwość wyświetlania dodatkowych informacji dla członków zarządu. Taki „specjalny właściciel” ma wówczas dostęp do rozrachunków wszystkich mieszkańców oraz dostawców, kosztów poniesionych przez wspólnotę, stanów zużyć liczników, aktualnej sytuacji finansowej wspólnoty.

Usługa LokaleSMS

Usługa LokaleSMS pozwala na wysłanie do jednego mieszkańca, grupy lub do wszystkich mieszkańców krótkich wiadomości tekstowych SMS-em bezpośrednio z programu Lokale. Mogą to być informacje wspólne dla wszystkich właścicieli (np. o przerwie w dostawie wody/ prądu lub pracach prowadzonych na terenie wspólnoty), jak również informacje spersonalizowane (np. o nowym wymiarze stawki miesięcznej, rozliczeniach, saldzie, uchwałach na które nie oddano głosu).

Integracja z systemem Poczty Polskiej eNadawca

Program Lokale umożliwia przygotowanie zbiorczych paczek zawierających dane niezbędne do wysłania listów oraz przesłanie ich do usługi E-NADAWCA – umożliwiającej rejestrowanie przesyłek oraz generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej oraz przekazywanie pliku z przesyłkami bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej. Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe po wcześniejszym podpisaniu umowy z Pocztą Polską.