Aktualności

Program Lokale 2.8 – nowa wersja

Nowa wersja programu Lokale – 2.8

Zakończyliśmy prace nad nową wersją programu Lokale (wersja 2.8), która zawiera m.in.:

  • możliwość rozliczenia zaliczki eksploatacyjnej ze szczegółowym opisem kosztów pokrywanych z tej zaliczki,

  • możliwość ewidencjonowania informacji dotyczących prac remontowych prowadzonych w danej wspólnocie/ spółdzielni (Funkcja „Remonty”),

  • możliwość prowadzenia w formie elektronicznej książki obiektu budowlanego (Książka obiektów),

  • możliwość przygotowania pliku z danymi potrzebnymi do złożenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej (E-sprawozdanie).

 

Aktualizacja programu Lokale, została wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich firm, które mają podpisane umowy serwisowe obejmujące aktualizacje oprogramowania firmy MMSOFT. Jeśli któraś z firm takiej aktualizacji nie otrzymała, prosimy o kontakt.

Firmy, które nie mają podpisanych umów serwisowych obejmujących aktualizacje oprogramowania firmy MMSOFT, zachęcamy do zakupienia aktualizacji oprogramowania – w tej sytuacji również prosimy o kontakt, przygotujemy indywidualną ofertę.